Ticaret Sicil İşlemleri Menü

Genel Ticaret Sicil İşlemleri

(0 oy)

Soru: YENİ KAYIT ESNASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

Cevap:
  1. Siverek Ticaret ve Sanayi Odası memurluğuna hitaben dilekçe.
  2. Taahhütname.(Ticaret siciline kayıt için.)
  3. Beyanname. (Ticaret siciline kayıt için.)
  4. Ticaret sicil tasdiknamesi.(Oda kaydı için ticaret sicilinden alınır.)
  5. Şahsa ait noter tasdikli nüfus cüzdan fotokopisi 2 adet.
  6. Onaylı ikametgah il muhaberi 2 adet.
  7. Mükellefin maliyeye kaydı yapıldığına dair maliye kaydı 2 adet.
  8. Vergi levhası fotokopisi 2 adet.
  9. İşyeri kira ise kira kontratı, tapu ise tapu fotokopisi.
  1. Siverek Ticaret ve Sanayi Odası memurluğuna hitaben dilekçe.
  2. Taahhütname. (Ticaret siciline kayıt için.)
  3. Beyanname. (Ticaret siciline kayıt için.)
  4. Ticaret sicil tasdiknamesi.(Oda kaydı için ticaret sicilinden alınır.)
  5. Noter tasdikli şirket anasözleşmesi 2 adet.
  6. Ortaklara ait noter tasdikli nüfus cüzdan fotokopisi 2 adet.
  7. Ortakların onaylı ikametgah il muhaberi 2 adet.
  8. İşyeri kira ise kira kontratı, tapu ise tapu fotokopisi.
  9. Noter onaylı imza beyannamesi  2 adet.
  10. %0,04 Rekabet Kurumu payı dekontu.
  11. %25 Bloke Dekontu
  1. Siverek Ticaret ve Sanayi Odası memurluğuna hitaben dilekçe.
  2. Taahhütname.(Ticaret siciline kayıt için.)
  3. Beyanname.(Ticaret siciline kayıt için.)
  4. Ticaret sicil tasdiknamesi.(Oda kaydı için ticaret sicilinden alınır.)
  5. Noter tasdikli kooperatif anasözleşmesi 2 adet.
  6. Çevre ve ormancılık bakanlığından izin yazısı.
  7. Ortaklara ait noter tasdikli nüfus cüzdan fotokopisi 2 adet.
  8. Ortakların onaylı ikametgah il muhaberi 2 adet.
  9. İşyeri kira ise kira kontratı, tapu ise tapu fotokopisi.
  10. Noter onaylı imza beyannamesi  2 adet.

Soru: TADİL VE DEĞİŞİKLİK ESNASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

Cevap:
  1. Siverek Ticaret ve Sanayi Odası memurluğuna hitaben dilekçe.
  2. Ünvan değişikliği yapılıyorsa imza ve ünvan beyannamesi 2 adet.
 • A-) Anasözleşme Değişikliğinde

  1. Siverek Ticaret ve Sanayi Odası memurluğuna hitaben dilekçe.
  2. Noter onaylı genel kurulu kararı 2 adet.
  3. Noter onaylı tadil metni 2 adet.

  B-) Hisse Devrinde

  1. Siverek Ticaret ve Sanayi Odası memurluğuna hitaben dilekçe.
  2. Noter onaylı genel kurulu kararı 2 adet.
  3. Noter onaylı hisse devir senedi 2 adet.
  4. Şirkete yeni ortak giriyorsa,yeni ortağın;
  5. Noter tasdikli nüfus cüzdan fotokopisi 2 adet.
  6. Noter onaylı imza beyannamesi  2 adet.

  C-) İmza Yetkisi Değişikliğinde

  1. Siverek Ticaret ve Sanayi Odası memurluğuna hitaben dilekçe.
  2. Noter onaylı genel kurulu kararı 2 adet.
  3. İmza yetkisi verilen şahsın;
  4. Noter tasdikli nüfus cüzdan fotokopisi 2 adet.
  5. Noter onaylı imza beyannamesi  2 adet.
 • A-) Anasözleşme Değişikliğinde

  1. Siverek Ticaret ve Sanayi Odası memurluğuna hitaben dilekçe.
  2. Noter onaylı yönetim kurul kararı 2 adet.
  3. Noter onaylı tadil metni 2 adet.
  4. Genel kurul evrakları 2 adet.

  B-) Hisse Devrinde (Kooperatiflerde Hisse Devri Yoktur.)

  1. Siverek Ticaret ve Sanayi Odası memurluğuna hitaben dilekçe.
  2. Noter onaylı yönetim kurulu kararı 2 adet.(Anonim şirketler için geçerli.)
  3. Noter onaylı genel kurul kararı 2  adet.
  4. Noter onaylı hisse devir senedi 2 adet.
  5. Şirkete yeni ortak giriyorsa,yeni ortağın;
  6. Noter tasdikli nüfus cüzdan fotokopisi 2 adet.
  7. Noter onaylı imza beyannamesi  2 adet.

  C-) İmza Yetkisi Değişikliğinde

  1. Siverek Ticaret ve Sanayi Odası memurluğuna hitaben dilekçe.
  2. Noter onaylı kurul kararı 2 adet.(Anonim şirketlerde ortaklar kurulu,kooperatiflerde yönetim kurulu kararıdır.)
  3. İmza yetkisi verilen şahsın;
  4. Noter tasdikli nüfus cüzdan fotokopisi 2 adet.
  5. Noter onaylı imza beyannamesi  2 adet.

  D-) Genel Kurul Evrakları

  1. Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı 2 adet.
  2. Faaliyet raporu.
  3. Denetçi raporu.
  4. Hazirun cetveli.

Soru: TERKİN İŞLEMLERİNDE İSTENİLEN EVRAKLAR

Cevap:
  1. Siverek Ticaret ve Sanayi Odası memurluğuna hitaben dilekçe
  2. Bağlı olduğu vergi dairesinden terk verdiğine dair maliye terk evrağı
 • A-) Tasfiyeye Giriş Tescili İşlemlerinde

  1. Siverek Ticaret ve Sanayi Odası memurluğuna hitaben dilekçe.
  2. Noter onaylı tasfiyeye giriş kararı.
  3. Tasfiyeye giriş bilançosu.
  4. Tasfiye memuruna ait noter onaylı nüfus cüzdan fotokopisi ve imza beyannamesi 2 adet.

  B-) Tasfiye Kapanış Tescili İşlemlerinde

  1. Siverek Ticaret ve Sanayi Odası memurluğuna hitaben dilekçe.
  2. Noter onaylı tasfiyeye kapanış kararı.
  3. Tasfiyeye kapanış bilançosu.
 • A-) Tasfiyeye Giriş Tescili İşlemlerinde

  1. Siverek Ticaret ve Sanayi Odası memurluğuna hitaben dilekçe.
  2. Noter onaylı tasfiyeye giriş genel kurul evrakları.
  3. Tasfiyeye giriş bilançosu.
  4. Tasfiye memuruna ait noter onaylı nüfus cüzdan fotokopisi ve imza beyannamesi 2 adet.

  B-) Tasfiye Kapanış Tescili İşlemlerinde

  1. Siverek Ticaret ve Sanayi Odası memurluğuna hitaben dilekçe.
  2. Noter onaylı tasfiye kapanış genel kurul evrakları.
  3. Tasfiyeye kapanış bilançosu.

 

Başvuru: Mahmut AKÇİÇEK - Birsen BEYAZKUŞ

BU HABER 2518 DEFA OKUNDU. Son Düzenlenme Pazartesi, 21 Kasım 2016 10:28