Memnuniyet Anketi

Üye Memnuniyet Anketi

TSO Mevzuatına göre güncel halidir.

Değerli üyemiz; odamızın vermiş olduğu hizmetlerden ne düzeyde faydalandığınız ve memnuniyet düzeyinizi ölçmek için bu anket düzenlenmiştir. Ankete vereceğiniz cevaplar, sizlerin beklentilerini karşılamaya yönelik düzenlemeleri yapmamıza olanak verecektir

Çok KötüKötüİdare EderiyiMükemmel
K1. Personelin davranışı
K2. Hizmet Süresi
K3. Bilgi Yeterliliği
K4. Kaynak Yeterliliği
K5. Talebin karşılanma düzeyi
ZayıfOrtaİyi
a) Odanızın sizi ne düzeyde temsil ettiğine inanıyorsunuz?
b) Odamızın hizmet binasındaki “Yönlendirmeler” hakkındaki görüşünüz?
c) Odamızın hizmet binasının Genel Temizliği hakkındaki görüşünüz?
d) Odamızın hizmet binasının Çalışma Ortamının Fiziksel Yapısı (havalandırma, düzen/tertip, ferahlık vb.) hakkındaki görüşünüz?
e) Gerektiğinde Üst Yönetime Ulaşabilme konusundaki görüşünüz?
f) Üyesi olduğunuz Meslek Komitesinin çalışmaları hakkındaki görüşünüz?

Anketimize ayırdığınız zaman için teşekkür ederiz.