trarzh-CNenfrdeitja
  • (0414) 552 10 23
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

İlanlar

SÜT YUMURTA VE YOĞURT ALIMI İLANI HAKKINDA

                                                                                              T.C

                                                               KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

                                                    107’nci topçu Alay İhale Komisyon Başkanlığı

Sayı  :49800387-184.02.-984069/3918-127

Konu:Süt Yumurta ve Yoğurt Alımı İlanı Hakkında

                                                                    

DAĞITIM YERLERİNE

İLGİ: (a) 4734 Sayılı kamu ihale kanunu.

         (b) Bakanlar kurulunun 14 Ocak 2013 Tarih ve 2013/4211 sayılı ‘’ Resmi ilan fiyatları’’ Kararı

1.107’nci Topçu Alay komutanlığına ‘SÜT YUMURTA VE YOĞURT’’ işi idarece  komisyonumuza gönderilen onay belgesi gereği 2019/187068 ihale kayıt numarası ile ilgi (b) kanunun 19’uncu maddesi esaslareına göre açık ihale usulü ile 03.05.2019 tarihinde saat 10:00 da ihale edilecektir.

2.İlanın duyurulması maksadıyla EK’2 te sunulan ihale ilanının il (b) esaslarına uygun olarak ; ilanın Şanlıurfa basın ilan kurumu şube müdürlüğünce Siverek’te yayınlanan 2 (iki) adet yerel gazetede en geç 25.04.2019 tarihine kadar yayınlanmasını, ilanın yer aldığı gazete nüshalarından beşer adedinin faturası ile birlikte ihale tarihinden önce ihale Komisyon Başkanlığına gönderilmesi

  1. İlanın siverek Belediyesi Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı Siverek Kaymakamlığı ilan panolarına asılarak düzenlenen tutanağın ihale tarihinden önce tarafımıza gönderilmesini,
  2. Mal müdürlüğünce ilanın ilan panosuna asılmasını ve doküman bedeli olan 40.00 TL ihale doküman bedelinin tahsil edilerek tahsilat makbuzunun isteklilere verilmesini,
  3. İhale Komisyonunda görevlendirilen personelin ihale dökümanını incelemek maksadıyla lan tarihini takip eden üç gün içinde ve ihale tarih/saatinde komisyonda hazır bulundurulmasının sağlanmasını arz ve rica ederim.
© 2020 - Siverek Ticaret ve Sanayi Odası Resmi Web Sitesi - Web Tasarım: Koray ÇOKOL