trarzh-CNenfrdeitja
  • (0414) 552 10 23
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

İlanlar

YAZLIK SEBZE İLANI

                                              T.C.

                                                KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

                                                 107’nci Topçu Alay komutanlığı

                                                  İhale komisyon Başkanlığı                                                                

SAYI:49800387-184.02-849729/3918-114

KONU:Yazlık Sebze Alımı İlanı

TARİH: 09 NİSAN 2019

DAĞITIM KISMINA YAZILMIŞTIR

İLGİ: (a)4734sayılı Kamu İhale Kanunu
          (b) Bakanlar Kurulunun 14 Ocak 2013 tarih ve 2013/4211 sayılı “Resmi ilan Fiyatları” Kararı

1.107’nci Topçu Alay Komutanlığınca; “Yazlık sebze Alımı’’ işi idarece komisyonumuza gönderilen
onay belgesi gereği 2019/169945 ihale kayıt numarası ile ilgi (b) kanunun19’uncu maddesi esaslarına göre açık ihale usulü ile 18.04.2019 tarihinde saat 10:00da ihale edilecektir.             

  1. İlanın duyurluması maksadıyla EK’te  sunulan ihale ilanının  ilgi (b) esaslarına uygun olarak; ilanın Şanlıurfa Basın ilan Kurumu Şube Müdürlüğünce Siverek’te yayınlanan 2 (iki) adet yerel gazetede en geç 11.04.2019 tarihine kadar yayınlanmasını, ilanın yer aldığı gazete nüshalarından beşer adedinin faturası ile birlikte ihale tarihinden önce ihale Komisyon Başkanlığı’na gönderilmesini,
  2. İlanın Siveek Belediye Bakanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Siverek Kaymakamlığı ilan panolarına asılarak düzenlenen tutanağın ihale tarihinden önce tarafımıza gönderilmesini,
  3. Mal Müdürlüğüne ilanın ilan panosuna asılmasını ve doküman bedeli olan 40.000 TL. ihale doküman bedelini tahsil edilerek  tahsilat makbuzunun isteklilere verilmesini,
  4. İhale Komisyonunda görevlendirilen personelin ihale dökümanını incelemek maksadıyla ilan tarihini takip eden üç gün içinde ve ihale tarih/saatinde komisyonda hazır bulundurulmasının sağlanmasını arz ve rica ederim.
© 2020 - Siverek Ticaret ve Sanayi Odası Resmi Web Sitesi - Web Tasarım: Koray ÇOKOL