trarzh-CNenfrdeitja
  • (0414) 552 10 23
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

İlanlar

LPG SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (45 KG'LİK TÜPLERDE) İLANI

                T.C

                                                               KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

                                                                  107’nci topçu Alay Komutanlığı

Konu: Lpg Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (45 kg lık Tüplerde)  İlanı

İLGİ: (a) 4734 Sayılı kamu ihale kanunu.

         (b) Bakanlar kurulunun 14 Ocak 2013 Tarih ve 2013/4211 sayılı ‘’ Resmi ilan fiyatları’’ Kararı

1.107’nci Topçu Alay komutanlığına ‘’LPG,SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (45 KGLIK TÜPLERDE) ALIMI’’ işi idarece  komisyonumuza gönderilen onay belgesi gereği 2019/34451 ihale kayıt numarası ile ilgi (b) kanunun 19’uncu maddesi esaslareına göre açık ihale usulü ile 22.02.2019 tarihinde saat 09:00 da ihale edilecektir.

2.İlanın duyurulması maksadıyla EK’te sunulan ihale ilanının il (b) esaslarına uygun olarak ; ilanın Şanlıurfa basın ilan kurumu şube müdürlüğünce Siverek’te yayınlanan 2 (iki) adet yerel gazetede en geç 11.02.2019 tarihine kadar yayınlanmasını, ilanın yer aldığı gazete nüshalarından beşer adedinin faturası ile birlikte ihale tarihinden önce ihale Komisyon Başkanlığına gönderilmesi

  1. İlanın siverek Belediyesi Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı Siverek Kaymakamlığı ilan panolarına asılarak düzenlenen tutanağın ihale tarihinden önce tarafımıza gönderilmesini,
  2. Mal müdürlüğünce ilanın ilan panosuna asılmasını ve doküman bedeli olan 40.00 TL ihale doküman bedelinin tahsil edilerek tahsilat makbuzunun isteklilere verilmesini,
  3. İhale Komisyonunda görevlendirilen personelin ihale dokğmanını incelemek maksadıyla lan tarihini takip eden üç gün içinde ve ihale tarih/saatinde komisyonda hazır bulundurulmasının sağlanmasını arz ve rica ederim.
© 2020 - Siverek Ticaret ve Sanayi Odası Resmi Web Sitesi - Web Tasarım: Koray ÇOKOL