Haberler

25 Ağu

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PROJE BAŞLIĞI : SAĞLIKLI BİREYLER İÇİN HİJYEN EĞİTİMİ İL, İLÇE VE KÖY ADI : ŞANLIURFA İLİ SİVEREK İLÇESİ KIRSAL

(0 oy)

T.C.

KALKINMA BAKANLIĞI

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ

BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

 

 

PROJE BAŞLIĞI : SAĞLIKLI BİREYLER İÇİN HİJYEN EĞİTİMİ

 

İL, İLÇE VE KÖY ADI     : ŞANLIURFA İLİ SİVEREK İLÇESİ KIRSAL

                                                   MAHALLELERİ

HAZIRLAYAN                   : SİVEREK KAYMAKAMLIĞI

Tarih                                  : 15/01/2016

 

İRTİBAT KİŞİ                    : ŞABAN BOZKURT

 

İRTİBAT ADRESİ             : SİVEREK KAYMAKAMLIĞI İLÇE PROJE OFİSİ

 

                                                    SİVEREK ŞANLIURFA

 

TELEFON NO                     : 04145521004

 

GSM                                      :05337211576

 

FAX                                       :04145521000

 

E-POSTA                              : sabanbozkurt21Qhotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.ÖZET PROJE BİLGİLERİ

 

Proje Adı: SAĞLIKLI BİREYLER İÇİN HİJYEN EĞİTİMİ

Proje Uygulama Alanı:       

Türkiye, Şanlıurfa, Siverek ilçesi kırsal mahallelerinde bulunan okullar

                                  

Uygulayıcı Kuruluş:

Projeden sorumlu kuruluş Siverek Kaymakamlığıdır. Siverek kaymakamlığı Kamu kuruluşu olup Karacadağ kalkınma Ajansı GAP idaresi ve SODES projeleri konusunda tecrübelidir.

 

Hedef Kitle:

Proje kapsamında İlçemizde bulunan 23 ilkokul ve 20 camii den faydalanan 15825 kişi hedeflenmektedir.

Okullarda bulunan hedef kitlemiz 5-9 yaş aralığında olup, Camiilerde bulunan bireylerimiz ise 15 yaş üstü kişilerden oluşmaktadır

 

Ortaklar:

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İlçe Sağlık Müdürlüğü

İlçe Müftülüğü

Proje Süresi (ay):

(Projenin, hazırlık, uygulama ve değerlendirme süresinin tahmini toplam süresi)

12 Ay

Tahmini Proje Başlama Tarihi:

(Projenin uygulanmaya karar verilmesi halinde başlanması ön görülen tarih)

Projemizin kaynağının aktarılmasından sonraki 1. Ay                                  

Tahmini Proje Maliyeti:

(Projenin öngörülen tahmini tutarı, destek ve katkı tutarı TL cinsinden).

 

Proje Toplam Tutarı (TL)

Hibeye Esas Proje Tutarı (TL)

Ayni Katkı Tutarı (TL)

Talep Edilen Tutar (TL)

209.200,00

209.200,00

…….

209.200,00

*KDV Dahil olarak hesaplanacaktır.

Proje Sorumlusu:

Proje uygulayıcısı  Siverek kaymakamlığı İlçe Proje Ofisinden bir personel  . Bu personel projede belirtilen amaç ve hedeflere ulaşılması için belirtilen iş takvimine göre çalışmaları yapmak iş ve işlemleri takip etmektir.

Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: Proje ortağı olarak ilçe müdürlüğünde görevli bir şube müdürü görevlendirerek okullarda yapılacak ıslak alan yapımı ve okullarda verilecek hijyen eğitimlerini planlamak

İlçe Sağlık Müdürlüğü: Proje ortağı olarak okullarda verilecek olan hijyen eğitimlerinde personel desteği vermek

İlçe Müftülüğü : Proje ortağı olarak ilçe müftülüğünde  görevli bir şube müdürü görevlendirerek okullarda yapılacak ıslak alan yapımı ve camiilerde verilecek hijyen eğitimlerini planlamak

II. PROJE BİLGİLERİ

1. Projenin Amacı:

(Proje ile ulaşılmak istenen nokta, durum. Bir paragraf halinde)

Sağlıklı bir neslin yetişmesi için bireylerin günlük yaşamlarında dikkat etmesi gereken sağlık kurallarının neler olduğu konusunda bilgilendirmelerin yapılması ve özellikle uygun fiziksel ortamların kamu binalarında (Okul,Camii ) oluşturularak ilçede hijyen konusunda duyarlılık oluşturmak

2.Proje Gerekçesi:

Bu bölümde detaylı olarak mevcut durum, projeye neden ihtiyaç duyulduğu, problemler vb hakkında bilgi (istatistiksel verilerle birlikte) ile (varsa) projenin uygulanacak veya uygulanmakta olan diğer projelerle/faaliyetlerle ilişkisi hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca Projenin Kalkınma Programı, Yıllık Plan, Bölge Kalkınma Planı ile ilişkisi ile GAP-BKİ strateji ve öncelikleri açısından durumu da irdelenecektir.

        Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümüne hijyen denir. Hijyen uygulamalarının en önemlilerinden biri kişisel hijyen uygulamalarıdır. Kişisel hijyen, sağlık sorunlarını giderilmesinde ve bulaşıcı hastalıklar başta olmak üzere birçok hastalığın önlenmesinde önemlidir. Bu önlemler arasında; saç bakım ve temizliği, yüz, göz ve kulak temizliği, ağız ve diş bakımı, düzenli banyo yapılması, el ve tırnak temizliği ve bakımı, ayak temizliği, temiz çamaşır ve giyecek kullanılması, kendine ait havlu, tarak, çamaşır, diş fırçası, tırnak makası bulunması sayılabilir. Kişisel temizliğin parçası olan el hijyeni ise mikroorganizmaların yol açtığı enfeksiyöz hastalıkların engellenmesinde en etkili yollardan biridir.

       Her yıl yaklaşık olarak beş yaş altı 3,5 milyon çocuk ishal ve akut solunum yolu enfeksiyonlarından dolayı ölmektedir. Bu ölümler özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki düşük gelir düzeyine sahip topluluklarda meydana gelmektedir. Yapılan çalışmalarda çocukları el yıkamaya teşvik etmenin bulaşıcı hastalıkları önlemede etkili olduğu gösterilmiştir.Sabun kullanımı ve el hijyeni eğitiminin impetigoyu %34, ishalli hastalıkları %53 ve pnömoniyi %50 azalttığı tespit edilmiştir.El yıkama ile ilgili çalışmaların meta- analizinde ishalli hastalıkların el yıkama ile %47 azaldığı gösterilmiştir.

       Okullarda çok sayıda öğrenci bir arada bulunduğu için uygun olmayan koşulların varlığında bulaşıcı hastalıkların görülmesi ve yayılması daha kolay olmaktadır. Kişisel hijyenin topluma tanıtılması, ailelerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin bilgilendirilmesi sonucunda birçok hastalığın görülmesi ve yayılımı önlenecektir. Bu nedenle okullarda hijyen eğitim programları düzenlenmesi uygun olacaktır.

        Kişisel hijyen kurallarının davranışa dönüştürülmesi bakımından en önemli dönem ilköğretim çağıdır. Çünkü kişisel hijyen davranışlarının küçük yaşlarda davranışa dönüştürülebileceği bir gerçektir.

        Temizlik vücudun hastalıklardan korunması için en önemli uygulamalardan biridir. Temizlik aynı zamanda toplum içerisinde yaşamanın vazgeçilmez bir parçası,  kişisel ve sosyal sağlığın dayandığı temel noktadır. Vücut ve giyecek temizliğine önem verme bir uygarlık anlayışı olarak da kabul görmektedir.

Yukarıdaki veriler değerlendirildiğinde ilçemiz kırsal mahallerinde bulunan okul ve camiilerimizde uygun tuvalet alanlarının olmamasından ve mevcutta bulunanlardan da kullanıcıların yeterli eğitime sahip olmaması ilçemizde de hastalık riskini artırmaktadır.

Projemiz Sağlık Bakanlığının Ulusal Strateji Planı (2013-2017 ) hedefleri olan ;

HEDEF 1.3. Bireylerin kendi sağlığı üzerindeki sorumluluğunu artırmak için sağlık okuryazarlığını geliştirmek

HEDEF 1.9. Bulaşıcı hastalıklar ve risk faktörleri ile mücadele etmek ve bunları izlemek

Hedefe Yönelik Stratejiler

1.9.1. Genel hijyen ve el yıkama alışkanlığını teşvik etmek için eğitim ve kampanyalar düzenlemek; Hedefleri ile ilişkilidir

3.Proje Hedefleri:

Gerekçe ‘de belirtilen duruma çözüm önerilerini de içeren, proje ile hedeflenenlerin ayrıntılı açıklaması ile proje tamamlandığında hedeflenen durumun tarifi.

-Siverek ilçesi Kırsal mahallelerinde bulunan okullarda ve camilerde hijyenik ıslak alanlar   oluşturmak

- Siverek ilçesinde bulunan eğitim kurumlarında özellikle ilkokullarda çocuklara hijyen ve tuvalet kullanımı ile ilgili  eğitimler vermek

- kırsal landa bulunan cammilerimizde hijyenik abdesthaneler oluşturmak ve camii cemaatine hijyen eğitimi vermek  

- Tüm bu çalışmaların sonucunda da korucu sağlık hizmetlerine destek vermek

4. Süre ve Eylem Planı

Projenin süresi 12 ay olacaktır.

Gösterge mahiyetindeki eylem planı gerçek tarihleri vermemelidir fakat “1. ay”, “2. ay”, v.s. tarzında başlamalıdır. Başvuranlara eylem planlarının zamanlamasında bir miktar ek zaman bırakmaları önerilmektedir. Eylem planı faaliyetlerin detaylı açıklamalarını değil; sadece başlıklarını içermelidir

Eylem planı her bir faaliyetin hazırlama ve uygulamasını genel bir biçimde gösterecek kadar detaylı olmalıdır. Faaliyet öngörülmeyen aylar da eylem planında ve proje süresi içinde yer almalıdır ve eylem planı aşağıdaki format kullanılarak hazırlanmalıdır.

Yıl 2016

   

Faaliyetler

   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

   

Faaliyet 1 proje uygulama ekibin oluşturulması

                       

Siverek Kaymakamlığı

 

Faaliyet2 Uygulama yapılacak okul ve camiilerde yapılacak ıslak alan yapım ve onarım ihalesinin yapılması

                       

Siverek Kaymakamlığı

 

Faaliyet 3 Hijyen eğitimleri ile ilgili materyallerin alımı ve dağıtımı

                       

Siverek kaymakamlığı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Müftülük

 

Faaliyet 4

Okullarda ve camiilerde hijyen eğitimi ve bilgilendirmelerinin yapılması

                       

İlçe Sağlık Müdürlüğü

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Müftülük

 

Faaliyet 5 Proje tanıtım ve görünürlük faaliyetleri

                       

Siverek Kaymakamlığı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Müftülük

 

Faaliyet 6 Proje değerlendirilmesi

                       

 Siverek Kaymakamlığı

 

(*)Başvuruları kabul edilen proje sahipleri ile Başkanlık arasında işbirliği protokolü imzalanmasından sonra en fazla onbeş (18) ayda tamamlanmak zorundadır.

Bu süre içerisinde kalmak kaydıyla, proje sahiplerinin yüklenicilerle yapacağı sözleşmelerde yüklenicilerin işi tamamlama süreleri en fazla 18 (onsekiz) ay olmalıdır.

6. Metodoloji

Bu bölümde “3. Projenin Hedefleri” başlığı altında yer alan hangi sorunların bu proje çerçevesinde çözümlenmeye çalışılacağı, buna uygun olarak hangi uygulama yöntemlerinin izleneceği ve projenin başarıyla uygulanması için, varsa diğer ortakların, katılımının ne olacağı belirtilecektir. En fazla 2 sayfa olarak aşağıdaki hususların detaylı tanımını veriniz.

 1. Uygulama metotları

Proje kapsamında İlçe kaymakamlığı Başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürü İlçe sağlık Müdürü ve İlçe Müftüsünün katılımı ile proje yürütme kurulu oluşturulacaktır. Bu kurul yapılacak olan çalışmaları eş zamanlı yürümesini sağlayacaktır

Proje kapsamında yapılacak olan inşaat ve mal alımı ( Tanıtım Hariç) çalışmalarda ihaleler açık hale usulü ile yapılacaktır.

Tanıtım materyalleri doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Eğitimlerde Sağlık Personelleri Din Görevlileri ve eğitim personellerine öncelikli eğitim verecek bu eğitimi alan personel öğrenci ve vatandaşlara eğitim verecektir.

Proje değerlendirmesi Proje yürütücüsü ve fon sağlayan kurum personelleri ile ortaklaşa yapılacaktır

Projede eğitim materyalleri ve görünürlük faaliyetleri projede kullanılacak tüm alanlarda kullanılacaktır.

 1. Önerilen metodolojinin gerekçeleri

Proje yürütmek kurulunda bulunan üyelerin ve başkanların statüleri proje kapsamında yapılacak tüm çalışmalarda alt kadronun çalışmasını sağlayacaktır.

Proje kapsamında yapılacak olan inşaat çalışmaları ve alınacak hijyen malzemelerinin bedelleri doğrudan temin limitinin üzerinde olacaktır. Bu sebepten dolayı açık ihale usulü le yapılacaktır. Ancak tanıtım materyalleri bu limitin altında olduğundan doğrudan temin usulü ile yapılacaktır. Eğitimlerin sağlık personeli tarafından öncelikle imam ve öğretmenlere verilmesi bu kitlenin de kendi kitlelerine ulaşma imkanlarının fazlalıkları sayesinde hedef kitle sayısı artacaktır.

 1. Proje ortaklarının veya ilgili kurumların projedeki faaliyetlerinin ve katılımının seviyesi

Proje uygulayıcısı  Siverek kaymakamlığı İlçe Proje Ofisinden bir personel  . Bu personel projede belirtilen amaç ve hedeflere ulaşılması için belirtilen iş takvimine göre çalışmaları yapmak iş ve işlemleri takip etmektir.

Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: Proje ortağı olarak ilçe müdürlüğünde görevli bir şube müdürü görevlendirerek okullarda yapılacak ıslak alan yapımı ve okullarda verilecek hijyen eğitimlerini planlamak

İlçe Sağlık Müdürlüğü: Proje ortağı olarak okullarda ve camiilerde verilecek olan hijyen eğitimlerinde personel desteği vermek

İlçe Müftülüğü : Proje ortağı olarak ilçe müftülüğünde  görevli bir şube müdürü görevlendirerek okullarda yapılacak ıslak alan yapımı ve camiilerde verilecek hijyen eğitimlerini planlamak

 1. Her ortağın rolünün gerekçesi (eğer rolü mevcut ise)

Projedeki tüm ortakların görevleri kurumsal kapasiteleri ve görev alanlarına göre belirlenmiştir

e.      Proje uygulaması için teklif edilen ekibin hangi pozisyonlardan oluşacağı ve görev tanımları (tek tek ekip üyelerinin isimlerinin bu bölümde yer alması gerekli değildir)

Kaymakamlık Proje Ofisi personeli: Projenin uygulama aşamaları ve ihale evrakların hazırlanması ve satın alma işlemleri ve ödemelerden sorumlu olacak ayrıca Üst kurul sekreteryası görevini yerine getirecektir.

Sağlık Müdürlüğü şube müdürü: öğretmen ve imamlara eğitim verilmesi için kurumsal görevlendirme yapmak ve uzman hekimler ile birlikte hijyen için kullanılacak görsel materyallerin hazırlanmasında görev alacaktır

İlçe Müftülüğü camiye ibadete gelen bireylere hutbe yolu ile eğitimleri verecektir

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okullarda öğretmenler kanalı ile öğrencilere eğitim verecektir.

7. Organizasyon/Raporlama: 

Projenin hedef kitle, ortaklar ve paydaşlar nasıl bir organizasyon- işbirliği çerçevesinde uygulanacağı ve raporlama sistemi (gelişme raporları) hakkında bilgi verilecektir. Ekte raporlama örneği verilmiştir).

Hedef kitle ilçemiz 50 köyümüzde bulunan bireyler olduğundan bu bireylerin tamamı camii imamları ve öğretmenler ile etkileşim halindedir.

Yapılacak olan tüm çalışmalar personeller tarafından kuruma rapor edilecek o raporlar kurumsal olarak kurum amirine iletilecek kurum amirleri proje yürütme kurulu kanalı ile proje uygulayıcısına aktaracaklardır.

8. Organizasyon

Projenin yönetiminde bulunanları, ortakları ve bunların beyanlarını içerir.

a. Başvuru Sahibi Kimlik Bilgileri

Başvuru Sahibinin Adı, Soyadı ve Ünvanı

Dr.Vural KARAGÜL  Siverek Kaymakamı

Resmi Adresi

Siverek Şanlıurfa

Posta Adresi

Siverek Hükümet Konağı

İrtibata Geçilecek Kişi

Şaban BOZKURT

Telefon Numarası

05337211576

Faks Numarası

04145521000

E-Mail Adresi

Sabanozkurt21Qhotmail.com

Internet Adresi

www.siverek.gov.tr

b. Proje Ortaklık Bilgi Formu

Bu bölümü, Uygulama Rehberinde uygunluk kriterleri belirtilen ve tanımlanan her bir ortak için doldurunuz. Daha fazla ortak için giriş yapmak gerekirse bu tablodan istediğiniz sayıda kopya alabilirsiniz.

Ortak(*) Bilgileri

Ortak 1

(Başvuru Sahibi)

Ortak 2

Ortak 3

Ortak 4

Adı /Soyadı/ Ünvanı

Dr. Vural KARAGÜL Kaymakam

Nuri KAPANOĞLU

İlçe Milli Eğitim Müdürü

Burhan BARUT  İlçe Müftüsü

Ramazan DURANKUŞ

İlçe Sağlık Müdürü

Uyruğu

   T.C.

   T.C

T.C.

  T.C.

Hukuki Statüsü

KAMU KURUMU

KAMU KURUMU

KAMU KURUMU

KAMU KURUMU

Resmi Adresi

Siverek

 Siverek

 Siverek

 Siverek

İrtibata Geçilecek Kişi

Şaban Bozkurt

Nuri Kapanoğlu

Burhan Barut

Ramazan Durankuş

Telefon Numarası

04145521004

04145521422

04145521148

04145521004

Faks Numarası

04145521000

04145521421

04145521571

04145521000

E-Mail Adresi

Sabanbozkurt21Qhotmail.com

bilgiQsiverek.gov.tr

bilgiQsiverek.gov.tr

bilgiQsiverek.gov.tr

Çalışan Sayısı

 15

3500

124

 

Proje İle İlgili Diğer Donanım ve Varlıkları

Araç

Okullar

 Camiiler

Sağlık Ocakları

Teklif Edilen Projenin Uygulanmasında Oynanacak Rol İtibarı İle Benzer Proje Deneyimi

İlçe kaymakamlığımız Karacadağ Kalkınma Ajansı . GAP BKİ ve SODES projeleri yürütmektedir

AB Projeleri uygulamıştır

   

Önerilen Projenin Hazırlanmasındaki Rolü ve Katkısı

Projenin tüm hazırlık aşaması ve yazımı

Tuvalet ihtiyacı olan okullar tespit edilmiştir

Tuvalet ihtiyacı olan camiiler tespit edilmiştir

 

Önerilen Projenin Uygulanmasındaki Rolü ve Katkısı

Proje yürütücüsü

  Proje ortağı

Proje ortağı olarak ilçe müdürlüğünde görevli bir şube müdürü görevlendirerek okullarda yapılacak ıslak alan yapımı ve okullarda verilecek hijyen eğitimlerini planlamak

 Proje ortağı

Proje ortağı olarak ilçe müftülüğünde  görevli bir şube müdürü görevlendirerek okullarda yapılacak ıslak alan yapımı ve camiilerde verilecek hijyen eğitimlerini planlamak

 Proje ortağı

Proje ortağı olarak okullarda ve camiilerde verilecek olan hijyen eğitimlerinde personel desteği vermek

Önerilen Projenin Bütçesindeki Rolü ve Katkısı

Yok

 Yok

 Yok

 Yok

İmza ve Tarih

18.01.2016

18.01.2016

18.01.2016

18.01.2016

(*) Ortak, projenin uygulanmasında gerçek ve tüzel kişilerin birbirleri ile yapmış oldukları yasal ortaklıkları ifade etmektedir. Örneğin şirketi veya kooperatifi oluşturan üyeleri ifade etmemektedir.

Önemli: Bu form, ana başvuru sahibi ve her ortak tarafından imzalanmış ve tarih atılmış, bir sonraki sayfadaki modelle uyumlu bir ortaklık beyanı ile birlikte verilmelidir.

c.  Ortaklık Beyanı

Ortaklık, bir veya daha fazla kişi/kurum arasında projenin sorumluluğunu paylaşmayı içeren ilişkidir. Projenin düzgün bir şekilde yürütülmesi için her ortağın (anlaşmayı imzalayan lider başvuru sahibi dahil olmak üzere) aşağıda verilmiş olan ortaklık prensiplerini kabul ettiğini beyan etmesi gerekmektedir. Ortaklık Prensipleri:

a.   Ortaklar, başvuru Başkanlığa sunulmadan önce başvuru formunu okumuş ve projedeki rollerini anlamış ve kabul etmişlerdir.

b.   Ortaklar, standart destek sözleşmeyi okumuş ve destek verildiği takdirde her birinin yükümlülüklerinin ne olacağını anlamış ve kabul etmişlerdir.

c.   Ortaklar, Başkanlık ile anlaşmayı imzalaması ve kendilerini projenin uygulanması kapsamında Başkanlık ile ilişkilerde temsil etmesi için başvuru sahibini yetkilendirmişlerdir.

d.   Başvuru sahibi, ortakları ile düzenli olarak görüşmeyi ve projenin gelişiminden onları tam olarak bilgilendirmeyi kabul etmiştir.

e.   Bütün ortaklar, Başkanlığa sunulan raporların açıklayıcı ve finansal kopyalarından alacaklardır.

f.    Proje üzerinde yapılacak önemli değişikliklere ilişkin teklifler (örneğin: faaliyetler, ortaklar, vs.) Başkanlığa gönderilmeden önce ortaklar tarafından üzerinde anlaşmaya varılacaktır. Bu tarz bir anlaşmaya varılamadığı durumlarda değişiklikler Başkanlığa onay için iletilirken durum belirtilecektir.

g.   Proje bitiminden önce, ortaklar Program kapsamında proje için alınmış donanımın, araçların ve malzemelerin ortaklar arasında adil paylaşımı hususunda anlaşmışlardır. Mülkiyet haklarının transferlerinin kopyalarını nihai rapora eklemeyi kabul etmişlerdir.

Ortaklık Beyanı[1]

Başkanlığa sunulan teklifin içeriğini okuduk ve onayladık. Ortaklık prensiplerine uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt ediyorum.

Bilgiler

Ortak 1 (Başvuru Sahibi)

Ortak 2

Ortak 3

Ortak 4

Adı / Soyadı

Dr. Vural KARAGÜL

Nuri KAPANOĞLU

Burhan BARUT 

Ramazan DURANKUŞ

Pozisyon

Kaymakam

İlçe Milli Eğitim Müdürü

İlçe Müftüsü

İlçe Sağlık Müdürü

İmza

Tarih ve Yer

18.01.2016  Siverek

18.01.2016  Siverek

18.01.2016  Siverek

18.01.2016  Siverek

d. Başvuru Sahibi Tarafından Yapılan Beyan

Aşağıda imzası bulunan ben, başvuru sahibi ve bu projenin sorumlusu olarak tasdik ediyorum ki;

-          Bu başvuruda verilen bilgiler doğrudur,

-          Başvuru sahibi ve ortakları (varsa) Uygulama Rehberinin hibe desteğinden yararlanmayacaklar bölümünde belirtilen kategorilerin hiç birine girmemektedirler ve

-          Başvuru sahibi, öngörülen yatırım için gerekli finansman kaynakları ile profesyonel beceri ve yeterliliklere sahiptir.

Adı/Soyadı

Dr. Vural KARAGÜL

Pozisyon

Kaymakam

İmza (*)

 

Tarih ve Yer

18.01.2016 Siverek

(*) Başvuru sahibi mutlaka bu beyanı imzalayacak, hibe başvuru formu ve eki dokümanları da paraflayacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.İzleme/Değerlendirme Göstergeleri: (Proje başarısının izlenmesi için izlenecek olan göstergelerin belirlenmesi ve bu göstergelerle ilgili mevcut veriler bu bölümde yer alacaktır).

GÖSTERGE

BİRİM

ADET

Eğitim sayısı

Adet

50

Eğitime katılan birey sayısı

Kişi

15000

Yapılan tuvalet sayısı

Adet

25

 

10. Fizibilite Etüdü: Maliyet/fayda analizi, Maliyet etkinliği vb. Nakit akım tablosu (yıllar itibariyle proje gelir ve giderlerinin karşılaştırıldığı)

11. Projenin Etki Alanı:

 • Projenin yoksulluğun giderilmesine etkileri

Projenin yoksulluğu azaltma konusunda direkt bir etkisi yoktur. Ancak sağlıklı bir ortamın oluşturulması ile birlikte hastalık riski azalacağından bu maliyetlerin düşürülmesi dolaylı bir katkı oluşturmaktadır.

 • Cinsiyet eşitsizliğini azaltma etkisi

Yoktur

 • Temel paydaşların sosyal organizasyonuna katkı,

Proje kapsamındaki paydaşların katılımı ile edinecekleri tecrübe ve kurumsal kapasiteleri artıracak ve kurumsal olarak bu tip çalışmalara katılımlarını artıracaktır.

 • Hükümet ve diğer başlıca kurumların politikalarıyla örtüşme

Projemiz Sağlık Bakanlığının Ulusal Strateji Planı (2013-2017 ) hedefleri olan HEDEF 1.3. Bireylerin kendi sağlığı üzerindeki sorumluluğunu artırmak için sağlık okuryazarlığını geliştirmek

HEDEF 1.9. Bulaşıcı hastalıklar ve risk faktörleri ile mücadele etmek ve bunları izlemek

Hedefe Yönelik Stratejiler

1.9.1. Genel hijyen ve el yıkama alışkanlığını teşvik etmek için eğitim ve kampanyalar düzenlemek; Hedefleri ile ilişkilidir

 • Paydaşların katılımı

Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: Proje ortağı olarak ilçe müdürlüğünde görevli bir şube müdürü görevlendirerek okullarda yapılacak ıslak alan yapımı ve okullarda verilecek hijyen eğitimlerini planlamak

İlçe Sağlık Müdürlüğü: Proje ortağı olarak okullarda ve camiilerde verilecek olan hijyen eğitimlerinde personel desteği vermek

İlçe Müftülüğü : Proje ortağı olarak ilçe müftülüğünde  görevli bir şube müdürü görevlendirerek okullarda yapılacak ıslak alan yapımı ve camiilerde verilecek hijyen eğitimlerini planlamak

 • Projenin çevreye olan etkisi

Proje kapsamında yapılacak çalışmalar çevre etkisi ile doğrudan ilişkilidir

 • Projenin sağlığa olan etkisi

Projemiz tamamiyle sağlık projesidir. Ana hedef sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için hijyen faktörü hakkında farkındalık yaratmak ve hijyen eksikliğinden kaynaklı hastalıkların oluşmasını engellemektir

 • Etkilenecek  Nüfus Sayısı

Çarpan etkisi ile birlikte hedef kitle olan 15825 kişinin aileleri ile birlikte tahmini 50.000 kişi

 • İleri ve Geri Bağlantıları, Etkilenecek Sektörler

Koruyucu sağlık hizmetleri konusunda katkı sağlayacağından sağlık alanında olumlu bir etki oluşturacaktır

 • Sosyal Etki (Beşeri Sermayenin Gelişimine Katkısı, Diğer)

12. Projenin Çarpan Etkileri: (Proje yapılırken dışsal (ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel v.b) faktörlerle etkisini artırıyor mu, örneğin, katı yakıt kullanılarak ısıtılan bir sera, jeotermal enerji ile ısıtılmaya başlanıldığında ısıtma maliyeti düşer, bu beklenen etkidir. Bu yatırımın çarpan etkisi ise, bu yatırımla hava kirliliği azalır).

Proje kapsamında yapılacak eğitimlerin okul ve camiilerdeki bireylerden sonra aile içinde bir etki yaratacağı muhakkaktır. Bu sebepten dolayı projemizin dolaylı etkileyeceği kişi 50.000 civarıdır

13. Sürdürülebilirlik:

 

 • Mali sürdürülebilirlik ( Faaliyetler hibe sona erdikten sonra nasıl finanse edilecektir)

Proje tamamlandıktan sonra verilen eğitimler ve yapılacak çalışmalar sonrasında herhangi bir kaynağa ihtiyaç duymayacaktır.

 • Kurumsal sürdürülebilirlik (Şu anki projenin bitiminden sonra, faaliyetlerin devamlılığını sağlayan yapılar yerlerinde olacaklar mı? Proje sonuçlarının yerel sahipliği olacak mı?)

Proje gerek milli eğitim müdürlüğü gerek müftülük gerekse sağlık ilçe müdürlüğünce devam ettirilecek önemde bir projedir

 • Politika düzeyinde sürdürülebilirlik ( varsa) (projenin nasıl bir yapısal etkisi olacaktır?)

14. Projedeki Riskler: Projenin başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek dış faktörler

Projede risk unsuru bulunmamaktadır.

 

15. Projenin Tanıtım Stratejisi: Projenin uygulanması sırasında tanıtımının gerekli olması halinde bunun nasıl yapılacağının belirtilmesi vb konularında sayısal ve niteliksel değerlendirmeler yer alacaktır.)

Proje kapsamında eğitimlerin aktarılması ve farkındalık oluşturulması için afişler (100 Adet) ve bireylere dağıtmak üzere el ilanları (15000) dağıtılacaktır.

Ayrıca görünürlük faaliyetleri kapsamında tüm çalışma alanlarına tabelalar asılacaktır

16. Projenin Beklenen Sonuçları (Proje Çıktıları):

(Proje tamamlandığı durumda elde edilecek sonuçlar, kazanımlar (maddeler halinde)

-Siverek ilçesi Kırsal mahallelerinde bulunan okullarda ve camilerde hijyenik ıslak alanlar   oluşturuldu

- Siverek ilçesinde bulunan eğitim kurumlarında özellikle ilkokullarda çocuklara hijyen ve tuvalet kullanımı ile ilgili  eğitimler verildi

- Kırsal alanda bulunan camilerimizde hijyenik abdesthaneler oluşturuldu ve camii cemaatine hijyen eğitimi verildi  

- Tüm bu çalışmaların sonucunda da korucu sağlık hizmetlerine destek verilerek ,hijyen eksikliği kaynaklı hastalıklarda azalma yaşandı 

17. Projenin Mantıksal Çerçevesi

Proje hazırlığı için şimdiye kadar yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi ve doğrulanması amacıyla yapılan mantıksal çerçevede amaçlarınıza ulaşmak için yapılması gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin gerçekleşmesi esnasındaki olumlu olumsuz varsayımları ve gerçekleşmenin nasıl doğrulanacağını ve gerçekleşen faaliyetin başarı göstergesini bir arada gösterir mantıksal düşüncenin bir tabloda gösterilmesidir.

MANTIKSAL ÇERÇEVE

MANTIKSAL ÇERÇEVE

Müdahale Mantığı

Objektif olarak doğrulanabilir başarı göstergeleri

Doğrulama kaynakları ve araçları

Varsayımlar

Genel Amaç

Daha sağlıklı ve bilinçli bir nesil oluştu

Mikrobik hastalıklarda ilçemizde %55 azalma yaşandı

Sağlık Bakanlığı verileri

 Hijyen ve sağlık ilişkisi vatandaşlara tam anlatılırsa bireyler hayatında bu kurallara uymaktan kaçınmaz

Özel Amaç/lar

Mikrobik sebepli hastalıklarda azalma yaşandı

Hijyen eğitimleri ile 25 köyde bulunan nüfusun %90 ‘nına ulaşıldı

Öğretmenler

İmamlar

Hijyen eğitimi dini değerlere dayandırılırsa etkisi çok yüksek olur

Beklenen Sonuçlar

1 afişler

2 broşürler

3 toplantı tutanakları

25 adet wc sayesinde aynı alanda yapılan sağlık taramalarında daha az hastalığa rastlandı

Proje kapsamında 25 okul ve 25 camiide verilen eğitimlerde 15.000 kişiye hijyen ile ilgli bilgiler verildi

Eğitim katılım tutanakları

Teslim alma tutanakları

Sağlık bakanlığı verileri

İmamlar ve öğretmenler bu eğitimin önemini kavrarsa eğitimde kitleye ulaşım güçlenir

?

Faaliyetler

Proje yürütme kurulu oluşturuldu

 Hijyen eğitimleri verildi

Yeni WC ler yapıldı

Araçlar:

84 imam

150 öğretmen

Görevlendirme yazıları

Eğitim tutanakları

Finanasman sağlanırsa proje faaliyetleri gerçekleşecektir

19. Görünürlük: GAP İdaresi görünürlük esaslarının uygulanması (proje kapsamında yapılan işlerin ve temin edilen demirbaşların etiketlenmesi, tabela ve tanıtım levhalarının hazırlanması vs.)

Proje kapsamında idare tarafından uyulması zorunlu görünürlük için 50 adet tabela hazırlanıp proje kapsamında yapılan alanlara asılacaktır

 

20. Yayılma: Projenin hedef kitle dışındaki en yakın halkalara tanıtılması vb. çalışmalara yer verilmesi, tarla günleri, tanıtım broşürleri vs.

Projenin tanıtımı yapılacak çalışmalar basın kuruluşlarının davetiyle yerel ve ulusal medyada tanıtılacaktır


[1] Başvuru sahibi dışında ortak bulunduğu durumda başvuru sahibi ve her bir ortak tarafından imzalanacak ve sunulacaktır.

BU HABER 329 DEFA OKUNDU.

İletişim Bilgileri

 • Cumhuriyet Caddesi İspahi Pazarı Üzeri K:1 No:44-45 SİVEREK/ŞANLIURFA
 • (414) 552 10 23
 • (414) 552 23 51
 • siverektso@tobb.org.tr
 • siverek@siverektso.org.tr

Sosyal Linkler