Bu sayfayı yazdır

Tescil ve Ticaret Sicil Memurluğu

Tescil ve Ticaret Sicil Memurluğu

  • Ticari işletmelerin (Şirketler ve Hakiki Şahıslar), tescil (Kuruluş işlemleri) ve Oda kaydını ve gerektiğinde terkinlerini yapar.
  • Söz konusu işletmelerde meydana gelen değişiklikleri takip ederek, tescili gerekli hususları değiştirerek tescil eder, ayni zamanda Oda kayıtlarına işler.
  • Resmi veya özel kamu kurum ve kuruluşlardan gelen bilgi taleplerini değerlendirir. Gerekirse yazışmalar yapar.
  • İşletmeler arasında imzalanan işletme rehni sözleşmesinin tescilini yapar.
  • Gerek Ticaret Sicil Memurluğu gerekse Ticaret Odası başlığı altında firma kayıt bilgilerini içeren çeşitli belgeler tanzim eder, ilgililere verir.