Bu sayfayı yazdır

Sanayi Memurluğu

  • Mevcut sanayinin gelişmesi ve yenilerinin kurulmasının temini için teşvik edici ve yol gösterici çalışmalar yapar.
  • Sanayi tesislerinin kapasitelerini tesbit eder. Sanayiye yardımcı olacak teknik ve ekonomik dokümanlar hazırlar.
  • Sanayicilerin mali ve iktisadi konularda Oda´dan talep ettikleri bilgi ve belgeleri verir, konuyla ilgili veri tabanları oluşturur.
  • Üyelerin istekleri üzerine veya lüzum görüldüğü hallerde resmi kayıtlar üzerinde fiili üretim, fiili tüketim, mülkiyet, tahsis kullanma ve maliyet tesbitleri yapar, bu tesbitlere ait raporlar düzenler.
  • İthalata yönelik mevzuat hakkında bilgi ve destek verici çalışmalar yapar. Arsa Ekspertiz ve Kapasite Ekspertiz Raporunun Düzenlenmesi, İş Makinesi Tescili, KOBİ’ lere yönelik bilgi ve enformasyon çalışmalarını yürütür.