LİMİTED ŞİRKET TASFİYEYE GİRİŞ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya Sira No
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı 1
Son Alınan Sicil Tasdiknamesi Aslı 16/3 16/5 Sicil Tasdiknamesi aslı iade edilemiyor ise; zayi olduğuna ilişkin, temsile yetkililerce imzalanmış (müşterek yetki olması halinde müştereken imzalanmış) dilekçe müdürlüğümüze verilmelidir. 2
Genel Kurul Belgeleri 104/1 86/1/a 418/1 418/2 546/3 3
Tasfiye Unvanı Altında Tasfiye Memuru İçin Müdürlüğümüzce Düzenlenmiş Tescil Talepnamesi 104/1 86/1/c 536/1 536/2 536/3 536/4 Temsile yetkili tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye-de bulunması şarttır. 4
Tasfiyeden Dolayı Alacaklılara Çağrı İlan Metni 2 nüsha getirilmelidir. 5
Durumu Kanıtlayan Belge 104/1 86/1/b 6
Siverek Ticaret ve Sanayi Odası

Cumhuriyet Caddesi İspahi Pazarı Üzeri K:1 No:44-45 Siverek / Şanlıurfa

Kurumsal
Siverek Ticaret ve Sanayi Odası: © Tüm Hakları Saklıdır.