LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya Sira No
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı 1
Gündem Şirket yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmış olmalıdır. ÖNEMLİ!!! ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 13/6: Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir. 2
Genel Kurul Toplantı Tutanağı (Noter Tasdikli Sureti) 407/2 422/1 422/2 3
Hazirun Cetveli 4
Usulüne Uygun Olarak Yapılan Toplantı Davet Belgeleri 5
Vekaletname Toplantıya Vekaleten Katılım Olması Halinde 6
Temsil Belgesi Gerçek ve ya tüzel kişi pay sahiplerini temsilen genel kurula katılacakların ayrıca temsil belgelerini de ibraz etmeleri zorunludur. 8
Denetçi Beyanı Bağımsız denetime tabi olan şirketlerde, Şirket ve denetçi arasında akdedilmiş denetçi sözleşmesi getirilmelidir. 8
Siverek Ticaret ve Sanayi Odası

Cumhuriyet Caddesi İspahi Pazarı Üzeri K:1 No:44-45 Siverek / Şanlıurfa

Kurumsal
Siverek Ticaret ve Sanayi Odası: © Tüm Hakları Saklıdır.