Dış Kaynaklı Doküman Listesi

Sıra

Dış Kaynaklı Doküman Tanımı

Sorumlusu

Tedarik

Gözden Geçirme Tarihi

1

ISO 9001 KYS

Kalite/Akreditasyon Sorumlusu

https://www.tse.org.tr/

21.06.2018

2

5174 TOBB Kanunu

Genel Sekreter

www.resmigazete.gov.tr/

21.06.2018

3

Türk Ticaret Kanunu

Ticaret Sicil-Muhasebe

www.resmigazete.gov.tr/

21.06.2018

4

Sosyal Güvenlik Kurumu Mevzuatı

Muhasebe

www.resmigazete.gov.tr/

21.06.2018

5

6183 Sayılı Amme Alacakları Kanunu

Oda Sicil

www.resmigazete.gov.tr/

21.06.2018

6

Harçlar Kanunu

Ticaret Sicil

www.resmigazete.gov.tr/

21.06.2018

7

Kapasite Raporu Düzenleme Yönetmeliği

Genel Sekreterlik

https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/AnaSayfa.php

21.06.2018

8

6552 Sayılı Torba Yasa

Ticaret Sicil-Oda Sicil

https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/AnaSayfa.php

21.06.2018

9

Bayram ve törenler yönetmeliği

Genel Sekreter

https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/AnaSayfa.php

21.06.2018

10

Oda muamelat yönetmeliği

Genel Sekreter

https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/AnaSayfa.php

21.06.2018

11

Bütçe ve muhasebe yönetmeliği

Genel Sekreter

https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/AnaSayfa.php

21.06.2018

12

Organ seçimleri yönetmeliği

Genel Sekreter

https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/AnaSayfa.php

21.06.2018

13

Disiplin kurulu yönetmeliği

Genel Sekreter

https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/AnaSayfa.php

21.06.2018

14

Genel kurul yönetmeliği

Genel Sekreter

https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/AnaSayfa.php

21.06.2018

15

Hakem bilirkişi, eksper yönetmeliği

Genel Sekreter

https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/AnaSayfa.php

21.06.2018

16

İş kanunu

Genel Sekreter

https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/AnaSayfa.php

21.06.2018

17

Kayıt ücreti ile yıllık aidat

Genel Sekreter

https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/AnaSayfa.php

21.06.2018Sıra

Web de Bulunan Dış Kaynaklı Linkler

Sorumlusu

Kontrol

Sıklığı

Tedarik

Tarih

1.

http://www.kosgeb.gov.tr/

Bilgi İşlem

3 Ayda Bir

KOSGEB

21.06.2018

2.

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/Login/tabid/110/Default.aspx?returnurl=%2f

Bilgi İşlem

3 Ayda Bir

MERSİS

21.06.2018

3.

http://www.iskur.gov.tr/

Bilgi İşlem

3 Ayda Bir

İŞKUR

21.06.2018

4.

http://www.ahika.gov.tr

Bilgi İşlem

3 Ayda Bir

AHİLER KALIKINMA AJANSI

21.06.2018

5.

https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/AnaSayfa.php

Bilgi İşlem

3 Ayda Bir

TOBB

21.06.2018

6.

http://sanayi.tobb.org.tr/

Bilgi İşlem

3 Ayda Bir

TOBB-SANAYİ VERİ TABANI

21.06.2018

7.

https://www.tse.org.tr/tr/Default.aspx

Bilgi İşlem

3 Ayda Bir

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

21.06.2018

8.

http://www.balo.tc/

Bilgi İşlem

3 Ayda Bir

BÜYÜK ANADOLU LOJİSTİK ORGANİZASYONLAR

21.06.2018

9.

http://www.gtias.com.tr/tr/

Bilgi İşlem

3 Ayda Bir

GÜMRÜK TURİZM İŞLETMELERİ

21.06.2018

10.

https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home

Bilgi İşlem

3 Ayda Bir

EKONOMİ BAKANLIĞI

21.06.2018

11.

http://www.meybem.com/

Bilgi İşlem

3 Ayda Bir

MEYBEM

21.06.2018

12.

http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx

Bilgi İşlem

3 Ayda Bir

RESMİ GAZETE

21.06.2018

Siverek Ticaret ve Sanayi Odası

Cumhuriyet Caddesi İspahi Pazarı Üzeri K:1 No:44-45 Siverek / Şanlıurfa

Kurumsal
Siverek Ticaret ve Sanayi Odası: © Tüm Hakları Saklıdır.