Politikalarımız

Kalite Polikamız
Sunmuş olduğumuz ticaret ve sanayi odası faaliyetleri kapsamında;
Üyelerimizin taleplerini yasal mevzuatlar çerçevesinde karşılayarak, üye memnuniyeti sağlamak,
Çalışanların kalite yöntem sistemine kalımlarını ve kişisel gelişimlerini sağlamak amacı ile eğimler planlamak, uygulamak ve sürekliliğini sağlamak,
Tüm faaliyetlerimizde, kalite yöntem sistem şartlarına uymak ve bu doğrultuda kalite hedeflerini oluşturarak sistemimizi sürekli iyileştirmek,
Siverek'in ekonomik ve sosyal kalkınmasında öncü bir rol üstlenmek,
Teknolojik gelişmeleri ve yasal mevzuatları takip ederek, hizmet kalitesini arttırmak, kalite politikamızdır.

Mali Polika
Odamız; mevzuatın vermiş olduğu yetki ile üyelerinden almış olduğu işlem bedelleri ve üye aidatlarından oluşan gelirlerini, yine mevzuatta belirlen kuruluş amaçlarını yerine germek, ilçemize ve üyelerimize katma değer sağlamak için kullanacaktır.

İnsan Kaynakları Polikamız
Yenilikçi ve gelişime açık, çözüm ve hizmet odaklı, kurumu her daim ileriye taşıma azmi ve çabasında olan, yüksek görev bilincine sahip bir ekiple ülkemizin ekonomik ve sosyal alanda lider bir kuruluşu olma misyonuyla birlik içinde hareket ediyoruz.
İnsan Kaynakları polikamızın özü Odamızın stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda insan gücü ihyacını karşılamak, bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamaktır.
Bu kapsamda;
· Çalışanların motivasyonlarını ve aidiyet duygularını geliştirmek,
· Çalışanların performanslarını izleyerek ihyaç duydukları eğimlerle verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak,
· Çalışanların maddi manevi haklarının korunmasını sağlamak,
· Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratmak,
· İnsan kaynakları polikasını, çalışanların ve kurumun ihtiyaçları doğrultusunda sürekli güncellemek ve iyileştirmek temel ilkelerimizdir.

Haberleşme Ve Yayınlar Polikamız
Odamız; ülkemiz ve tüm dünyada yenilen ekonomik katma değer sağlayıcı tüm bilgi ve haberleri, tüm haberleşme araçlarını kullanarak, üyelerine ve paydaşlarına ulaştırmak için çalışacaktır. Özellikle iş dünyasındaki diyalogların gelişilmesi, mesleki hayatın geliştirilmesi ve sürdürülebilir olması için yapılan veya yapacağı araştırmaları, sosyal iletişim kanalları da dâhil, tüm yazılı ve görsel haberleşme araçlarını hızlı ve doğru bir şekilde kullanarak, paydaşları ile paylaşacaktır.

Bilişim Teknolojileri Yöntem Polikası
Odamızın temel amacı; üyelerimizin gelişen ve çeşitlenen bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak, yeni ve yararlı bilginin ulaşılabilirliğini sağlamaktır.
Bu nedenle;
Tüm paydaşlarımızın ihyaç duyduğu ve talep edilen bilgileri odamızda bulunan teknolojik ürünlerin ve
yazılımların çeşitlendirilmesi ile web sitemiz üzerinden sağlanacak,
Zaman ve insan iş gücü tasarrufu sağlayacak yöntemlerle, verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması için çalışacak,
Bu teknolojiler üzerinden kapasite çalışmaları yapılacak, riskler belirlenecek ve bu sonuçlara göre
iyileştirme çalışmalar için yeni hedefler belirlenecektir.

Üye İlişkileri Ve Şikâyetleri Ele Alma Polikası
· Siverek Ticaret ve Sanayi Odası; üye olamadan var olmayacağının bilinci içerisindedir. Bu
nedenle üyelerinin ihtiyaç, talep, öneri ve beklentilerine uygun olarak tüm süreç ve faaliyetlerini planlayacak ve gerçekleşrecektir.
· Üye memnuniyeni sağlamanın diğer bir yolu şeffaf ve katılımcı bir yöntem anlayışından geçmektedir.
· Bu nedenle tüm yöntem ve personelimizle üye odaklı ve ISO 10002 Üye Memnuniyet Yöntem sistemi kılavuzluğunda bir çalışma sistematiği kuracak, üyelerimizden elde eğimiz bilgi, şikâyet, talep ve beklentilerine yönelik etkinlikler planlayarak, kendimizi sürekli geliştirecek üyelerimize ve Siverek ilçemize katma değer sağlayacağız.
 

Siverek Ticaret ve Sanayi Odası

Cumhuriyet Caddesi İspahi Pazarı Üzeri K:1 No:44-45 Siverek / Şanlıurfa

Kurumsal
Siverek Ticaret ve Sanayi Odası: © Tüm Hakları Saklıdır.