TİCARİ İŞLETME YENİ KURULUŞ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar TSY Maddeleri TTK Maddeleri Açıklama Dosya Sira No
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 52/1/a 55/1/a 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı *ÖNEMLİ: 2 Nüsha doldurulacaktır. 1
Taahhütname 24/1 24/2 52/1/a 55/1/a Yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı 2
Temsile Yetkili Olanlar için Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda Düzenlenmiş İmza Beyanı İmza beyanı düzenlenecek yetkilinin kimlik aslı ve fotokopisi yanında olmalıdır. 3
Faaliyetine Devam Ettiğini Gösterir Yetkili Makam Tarafından Verilen Resmi Belge 52/1/c 55/1/c 4
Yetkili Organ Kararı (Noter Tasdikli Sureti) 52/1/e 55/1/e Alınan karara tüm yönetim kurulu üyelerinin katılmaması halinde, katılmayan üyenin yapılan bu toplantıdan haberdar olduğunu kanıtlayan belge getirilmelidir 4
Dernek Tüzüğü/Vakıf Senedi Noter Tasdikli Örneği veya Aslı ile Fotokopisi 52/1/ç 55/1/ç Aslının getirilmesi durumunda, aslı görülmek kaydıyla fotokopisi teslim alınacaktır. 6
Dernek/Vakıf Yöneticilerinin İşletmede Yetkili Seçilmelerine İlişkin Yetkili Organ Kararının Örneği 52/1/d 55/1/d Taahhütnamede belirtilmemesi halinde 7
Kuruluşu Resmi Bir Makamın İznine veya Onayına Bağlı ise Bu İzin veya Onaya İlişkin Belge 52/2 55/2 8
Oda Kayıt Beyannamesi, Yetkiliye Ait Vesikalık Fotoğraf. Ortak ve Yetkililere Ait Nüfus Cüzdanı Fotokopileri Oda Kayıt Beyannamesi, şirket yetkilileri veya vekaletle kendisine yetki verilmiş temsilcisi tarafından imzalı olmalıdır. 9
Siverek Ticaret ve Sanayi Odası

Cumhuriyet Caddesi İspahi Pazarı Üzeri K:1 No:44-45 Siverek / Şanlıurfa

Kurumsal
Siverek Ticaret ve Sanayi Odası: © Tüm Hakları Saklıdır.